Profil firmy

Firma VELMA ZH s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, zaoberajúcou sa hlavne predajom veľkoplošných drevitých materiálov – preglejka, drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky. Napriek relatívne krátkemu obdobiu svojej existencie ( 3 roky ) sa nám, vďaka aktívnemu a zodpovednému prístupu k našim zákazníkom, podarilo zaujať solídnu pozíciu na slovenskom trhu, v segmente dodávok nábytkárskych a obalových polotovarov. Firma sa špecializuje najmä na dovoz materiálov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu ( Ruská Federácia, Bielorusko, Ukrajina, Estónsko), Poľska a Českej republiky a ich predaj na Slovensku.